HYZMATLARYMYZ
BILELIKDÄKI GÖRNÜŞ GATNAWY
BILELIKDÄKI GÖRNÜŞ GATNAWY
13 July, 2020 in  Lojistika tk
OTLY GATNAWY
OTLY GATNAWY
13 July, 2020 in  Lojistika tk
GARAÝOLLAR GATNAWY
GARAÝOLLAR GATNAWY

Kärhanamyz hünärli we tejribeli sürüjilerimiz bilen bilelikde 60 sany…

13 July, 2020 in  Lojistika tk
DEŇIZ ÝOL GATNAWY
DEŇIZ ÝOL GATNAWY

Dogry bahalar bilen iň amatly we iň tiz deňiz ýol gatnawynyň görnüşleri…..

14 July, 2020 in  Lojistika tk
HOWAÝOLLAR GATNAWY
HOWAÝOLLAR GATNAWY

Has hem çalt we ygtybarly, ynamly gatnaw ýolynyň görnüşi

14 July, 2020 in  Lojistika tk