işgäriň tertibi

Kärhanamyzyň Türkiýe döwletinde , Türkmenistan döwletinde iş ofisleri bardyr.

Türkiýe döwletiniň içinde bolsa Ankara, Bursa,Samsun we Stambul şäherlerinde iş ofisleri bar. Umumy 17 sany işgär eksport, import, içerki bazar we beýleki işler bilen meşgullanýarlar.

Türkmenistan döwletinde 9 işgärimiz wiza işleri, ýük ulagynyň işlerini (Tir karnet) eksport, import işlerini alyp barýarlar.Türkmenistanda gümrük işleri müşderilerimiz tarapyndan ýerine ýetirilýär.

Logistikanyň örän ähmiýetli soňky ýyllarynda global gatnawlar möhümdir, biz müşderilerimize berýän ýüklerimiz üçin iň amatly görnüşini teklip ederis.

Elmydama bizde siz üçin in amatly (alternatiw) görnüşi elýeterlidir. Doly gatnaw, gytaklaýyn gatnawyň (daşamak) ähli görnüşi bolup Size iň amatly teklibi hödür ederis. Ähli gatnawlar biziň öňden ýerine ýetirýän hyzmatymyzdyr.

ÝÜKÜŇIZIŇ HOWPSUZ ELLERDEDIGINE YNAM BILDIRIŇ.
100 GÖTERIM JOGAPKÄRÇILIK
HÄZIRKI WAGTDA BIRNÄÇE TONNA ÝÜKÜMIZ ÝOLLARDA