DENİZ TAŞIMACILIĞI Doğru Maliyetler İle En Ekonomik Ve En Hızlı Deniz Taşıma Seçenekleri... DETAYLAR HAVA TAŞIMACILIĞI Daha Süratli, Daha Güvenli Seçenekler DETAYLAR KARA TAŞIMACILIĞI En Uzak Mesafelere Kesintisiz Ulaşmak İçin... DETAYLAR TREN TAŞIMACILIĞI En Güvenli Ve En Ucuz DETAYLAR KOMBİNE TAŞIMACILIK Her Koşulda Gönderim DETAYLAR
GÜÝJÜMIZ SIZIN YGTYÝARYŇYZDA

Maşgala bolmanyň getiren agzybirlik we güýji bilen hyzmat edýäris, maşgalamyza goşulýan her bir müşderi bilen has hem güýçlenýäris we bu güýji hemmämiz bilelikde ulanýarys.

IŇ TÄZE
TEHNOLOGIÝA

Daşama we gatnaw hyzmatymyzy in täze tehnologiýalar bilen ýerine ýetirýäris.

ÄTIÝAÇLANDYRYŞ
BILEN GORAÝARYS

Ätiýaçlandyryş kepilligi bilen howpsuzlygy kepillendirýäris.

WAGTYNDA
GOWŞURMAK

Dogry we wagtynda gowşurmaklyga ähmiýet berýäris.

GOLÇUR KÄRHANALARYMYZ

Güýjümize güýç goşýan we birek-birege goldaw berýän kärhanalarymyz.

LADİK NAKLİYAT
GÜÝJÜMİZ SİZİN YGTYÝARYŇYZDA
AKDAG SUW
LADİK AKDAG TEBİGY BAÝLYK SUWY
Hilas Hotel
ÝOKARY GYMMMATY
TERJIME EDI ..